header
GARDENTOP - Cenník služieb Cennik materialov

Odborná starostlivosť

Vertikutácia trávnika

V cene za vertikutáciu trávnika je zahrnuté kompletné prevzdušnenie trávnika v dvoch smeroch kolmých na seba vertikutátorom, nazhromaždenie vytrhanej trávnej plsti a jej odvoz. Pred samotnou vertikutáciou odporúčame trávnik pokosiť na bežnú dĺžku kosenia. Pri kosení našou spoločnosťou účtujeme minimálnu sumu kosenia 0,09 € / 1 m2.

Cena za odvoz odpadu 1 vrece (250 l): 2,50 €.
Odburiňovanie trávnikov

V cene za odburiňovanie trávnika je zahrnutý prostriedok na odburiňovanie a jeho aplikácia na celej ploche trávnika, záhonu alebo chodníka z dlažobných kociek. V prípade mechanického odburiňovania je v cene zahrnutý aj odvoz vytrhanej buriny. Po odburinení trávnika odporúčame vertikutáciu pre odstránenie odumretých častí burín. V tomto prípade účtujeme cenu 0, 09 € / 1 m2.

Cena za odvoz odpadu 1 vrece (250 l): 2,50 €.
Kosenie trávy, trávnikov

V cene za kosenie trávnika je zahrnuté kompletné pokosenie vybranej trávnej plochy, zastrihanie trávy na okrajoch trávnika a zastrihanie trávy okolo stromov a kríkov vyžínačom alebo ručným zastrihaním. V prípade kosenia pozemkov vyžínačom alebo krovinorezom, je v cene zahrnuté nahromadenie pokosenej trávy a buriny na kopu.

Cena za odvoz odpadu 1 vrece (250 l): 2,50 €.
Pílenie dreva, príprava palivového dreva

V cene je zahrnuté napílenie a naštiepanie dreva na Vami požadovaný rozmer a poukladanie palivového dreva na Vami určené miesto, aby bolo pripravené na presušenie a následné použitie na zimu.

Výsev trávnikov

V cene za výsev trávnika je zahrnuté: odstránenie starého trávnika, odburinenie plochy určenej na výsev nového trávnika, vyrovnávanie terénu s kompletným preoraním celej plochy, opätovné prehrabanie pôdy, výsev trávnej zmesi a opätovné jemné valcovanie vysiatej plochy.

Pokládka trávnikového koberca

Trávnikový koberec je predpestovaný trávnik na inom pozemku. Zvyčajne sú ponúkané rok staré trávniky, ktoré sú už dosť dobre prekorenené. Veľa ľudí sa mylne domnieva, že o trávnik založený z kobercov sa netreba starať. Potrebuje rovnakú údržbu ako trávnik z výsevu, len v rannom, najnáročnejšom období sa oňho starajú odborníci.
Výhodou tohto spôsobu je krásny trávnik aj s protieróznym účinkom získate okamžite. Odpadá prvotná práca s hubením burín, dosievaním slabo vzklíčených fľakov a podobne. Ďalšou veľkou výhodou je, že trávnik je možné bez problémov zakladať počas celého vegetačného obdobia, až do prvých mrazov. Jeho nevýhoda je oproti trávnikom zakladaných výsevom vyššia cena. Treba si ale zvážiť či kosenie 2-3 krát týždenne, pravidelné zalievanie, hnojenie a striekanie herbicídom, prípadne fungicídom kedy môže byť výsledok neistý, stojí za počiatočné vyššie náklady pri kobercovej realizácii s okamžitým kvalitným efektom.


Hnojenie trávnikov

V cene za hnojenie trávnika je zahrnuté trávnikové hnojivo a jeho aplikácia rovnomerným rozsypaním na celom trávniku.

Strihanie živých plotov

V cene za zastrihanie živých plotov rôznej výšky je zahrnuté strihanie kríkov tvoriacich živý plot na majiteľom požadovaný tvar.

Chemické ošetrovanie rastlín a stromov

V cene za chemické ošetrovanie rastlín a stromov je zahrnutý prípravok určený na postrek konkrétnych rastlín a konkrétnych škodcov a ich aplikácia postrekom. Chemické postreky vykonávame v bezveternom počasí.

Orez konárov a pílenie stromov

V cene za rez konárov a výrub stromov je zahrnuté aj napílenie konárov a kmeňov na menšie kusy, ich poukladanie na určené miesto, a prípadný odvoz vzniknutého dreva. Všetky práce vykonávame stromolezeckou technikou, plošinu používame iba v ojedinelých prípadoch kedy stromolezecká technika z hľadiska bezpečnosti nie je použiteľná. V tom prípade je účtovaný poplatok za plošinu cca 80 €. V prípade záujmu drevo radi pripravíme na palivové drevo.

Kalamitná pohotovosť

V cene za kalamitnú pohotovosť sa účtuje poplatok za výjazd na miesto kalamitnej udalosti 40 €. Rez konárov a výrub stromov sa účtuje podľa aktuálneho cenníka pre rez konárov a výrub stromov.Drvenie konárov

V cene za drvenie konárov je zahrnuté napílenie konárov na menšie kusy, likvidácia konárov a prípadný odvoz.

Výrub ruderálneho porastu

V cene za výrub ruderálneho porastu je zahrnuté pokosenie plochy vyžínačom, prípadne krovinorezom, pohrabanie a odvoz pokosenej buriny a trávy, výrub divo rastúcich drevín, ich napílenie na menšie kusy a odvoz. Po zásahu ostáva pozemok čistý a pripravený na ďalšiu prácu.

Cena za dopravu

Cena za dopravu na miesto realizácie sa účtuje 5 € v okolí Nitry a Nových Zámkov do 15 km. Pri vzdialenosti väčšej ako 15 km od týchto miest sa účtuje suma 5 € + 0,80 € / 1 km.