header
GARDENTOP - Naše referencie Referencie

Realizácia závlahy pre galériu

referencia jan kulich

Realizácia závlahy pre galériu

Ján Kulich si zaumienil spraviť vlastné výstavné priestory pred niekoľkými rokmi. V rodine najprv uvažovali o oprave jeho rodného domu vo Zvolenskej Slatine, bol však príliš zničený, tak sa rozhodli postaviť galériu. Moderná budova stojí medzi školou a kostolom. Pozemok získali Kulichovci od evanjelickej cirkvi a obce. Ján Kulich sa narodil 31. decembra 1930 vo Zvolenskej Slatine. Na pražskej Akadémii výtvarných umení študoval medailérstvo. Ako medailér bol uznávaný aj v zahraničí, zobrazoval napríklad štúrovcov. Za bývalého režimu bol Kulich jedným z prominentných umelcov, v 70. rokoch sa stal normalizátorom slovenskej výtvarnej scény.